Spelregels Corona

Corona regels

Op basis van het stappenplan van het kabinet gaan we er vanuit dat de Ode aan Jan Janssen op zaterdag 10 september 2022 kan plaatsvinden. Echter zijn wij ons er van bewust dat corona nog steeds aanwezig zal zijn. In samenwerking met de Nederlandse Toer Fiets Unie hebben wij een uitgebreid protocol geschreven en zullen wij de nodige maatregelen nemen. Wij gaan er vanuit dat de deelnemers tijdens het evenement ook hun ‘gezond verstand’ zullen gebruiken, om zo je eigen veiligheid en die van de andere deelnemers te kunnen waarborgen. Wij hebben voor deelnemers dan ook de volgende corona regels opgesteld. Deze regels passen wij aan in aanloop naar het evenement indien de landelijke aanpak corona wijzigt. Bij inschrijving ga je akkoord met deze door ons opgestelde regels. Bij het niet naleven zullen wij maatregelen nemen, maar we rekenen op jullie begrip!

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Deelnemers houden op de start & finish locatie 1,5 meter afstand tot anderen, met uitzondering van personen uit eigen huishouden.
 • Deelnemers wordt afgeraden om met het openbaar vervoer te reizen.
 • Deelnemers blijven thuis als:
  Zij een van de volgende (ook milde!) symptomen hebben: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts.
  Als iemand in zijn of haar huishouden koorts (vanaf de 38C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Wanneer iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag de deelnemer weer sporten.
  Als iemand in het huishouden van de deelnemer positief getest is op het coronavirus (COVID-19).
 • De deelnemer gaat direct naar huis wanneer er tijdens het sportevenement klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Iedereen die tot de risicogroep behoort of 70+ is, dient zelf zijn/haar risico te analyseren en te bepalen of hij/zij zich in groepen in de openbare ruimte kan begeven. De deelnemer raadpleegt desnoods zijn of haar huisarts.
 • De deelnemer hoest en niest in de elleboog en gebruikt papieren zakdoekjes.
 • De deelnemers gaan voordat het evenement begint, thuis naar het toilet.
 • Deelnemers douchen thuis en niet bij het evenement.
 • Deelnemers komen zo kort mogelijk voor de start (maximaal 10 minuten) naar de startlocatie
 • Deelnemers wassen voorafgaand aan het evenement de handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden.
 • Deelnemers wassen de handen met zeep of desinfectans als de handen vuil zijn; na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (bijvoorbeeld dranghekken); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus.
 • Deelnemers vermijden het aanraken van het gezicht.
 • Deelnemers schudden geen handen.
 • Tijdens de tocht zelf hoeven deelnemers onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Fietsen in een groep mag dus.
 • Deelnemers houden onderweg wél 1,5 meter afstand tot andere weggebruikers.
 • De toeschouwers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • Het delen van materiaal (met name bidons/waterflessen) is niet toegestaan.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen, is niet toegestaan.

Indien een deelnemer zich niet houdt aan deze maatregelen, dan zal de organisatie de deelnemer verzoeken het terrein/evenement te verlaten. De organisatie zal streng controleren op het wielergedrag van de deelnemers en deelnemers aanspreken op hun gedrag en indien nodig uitsluiten van de toertocht.

>