Reglement

Reglement Ode aan Jan Janssen

Algemeen

Jan Janssen is één van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners aller tijden. Hij werd wereldkampioen, won Parijs-Roubaix en schreef als eerste Nederlander zowel de Ronde van Spanje als de Ronde van Frankrijk op zijn naam. De lijst is lang. Redenen in overvloed om een ode te brengen aan Nederlands allerbeste beste sprinter. We onthulden in januari 2022 al zijn bronzen beeld. Daar voegen we maar al te graag een jaarlijks terugkerende toertocht aan toe, die de route van deze legende karakteriseert.

De Ode aan Jan Janssen is een open evenement waar iedereen (minimale leeftijd is 12 jaar) zich voor kan inschrijven. Het is een toertocht, geen wedstrijd. Graag vragen we je deze gedachte gedurende het gehele evenement bij te dragen en hiernaar te handelen. Tevens conformeert elke deelnemer zich bij inschrijving aan onderstaand regelement. Wanneer de regels niet worden nageleefd door een/de deelnemer(s) kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen gericht op de veiligheid van de overige deelnemers en het evenement.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens de Ode aan Jan Janssen.

 

1. Recreatief | Doel 

De Ode aan Jan Janssen is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.

2. Het parcours

Het parcours is te vinden op de website van het Evenement. De lengte van de routes bedraagt ca. 70 en 100 km. Het is belangrijk enige training in de benen te hebben.

3. De spelregels

 • Wijze van voortbeweging: Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn.
 • Het karakter van de tocht is niet dat van een wedstrijd, maar dat van een toertocht met deelnemers die een ode willen brengen aan Jan Janssen. Geef elkaar dan ook voldoende ruimte.
 • Blijf zo veel mogelijk rechts rijden en maak geen gebruik van het fietspad. Houdt aan de linkerzijde van de weg altijd een strook ruimte vrij. Motorrijders en hulpdiensten halen altijd links in!
 • Deelname aan de fietstocht is op eigen risico.
 • Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de minimumleeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Is Deelnemer jonger dat 16 jaar op de dag van het evenement? Dan dient deze te fietsen onder begeleiding van een volwassene.
 • Deelnamebedrag voor de fietstocht bedraagt € 25,-.
 • De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 • Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
 • Helm verplicht: tijdens je deelname aan de fietstocht is het dragen van een fietshelm verplicht.
 • Mobiele telefoon: De ervaring leert dat het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets te vaak tot valpartijen leidt. We vragen je met klem tijdens het fietsen geen gebruik te maken van je mobiele telefoon.
 • Bevoorrading onderweg: Neem voldoende eten en drinken mee voor onderweg. Er is onderweg 1 tussenstop met koffie/thee en appeltaart. Na afloop is er is er horeca aanwezig (voor eigen rekening).

4. De start

 • Startplaats: het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats.
 • Vertrek: het vertrek is na de opening om 09.00 uur. Er kan worden gestart tot en met 12.00 uur.
 • Startvolgorde: Er wordt gestart op basis van vooraf ingedeelde en verspreidde starttijden.

5. Overige bepalingen

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
 • Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
 • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
 • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.
 • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

6. Overige gevallen

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.